චන්දිට හා සිසිරට විශ්‍රාම වැටුපක්

ජනවාරි 2, 2020

රංගන ශිල්පී චන්දි රසිකා සහ සටන් නළු සිසිර කුමාරතුංග යන කලාකරුවන් සිනමාව වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවර අගයමින් විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීමට චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සඳුන් දොලමුල්ල කටයුතු සම්පාදනය කොට තිබේ. ඒ අනුව මෙම මස සිට ඔවුන්ට ඒ විශ්‍රාම වැටුප ලබාදීමට නියමිතය. චන්දි මේ වන විට ජීවත්වීම සඳහා ආදායම් උපයන්නේ කෙටි ආහාර සාදා අවට කඩවලට බෙදා හැරීමෙනි. එමෙන්ම සිසිර කොළඹ රිකී සිනමා ශාලාවේ කාමරයක කල්ගත කරයි. සිනමාව වෙනුවන් ජීවිතය කැප කරමින් ජීවිතයේ බොහේ දෑ අහිමි කරගත් ඔවුන් තමන් අසරණ යැයි නොපවසමින් හැකි පරිදි ජීවිතය ගෙවමින් සිටියි. මේ දෙපොළට දැනට තම වෘත්තීන් කරගෙන යාමට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම ද සඳුන් විසින් සිදු කරනු ලැබීය.

 

Add new comment