විදෙස් චිත්‍රපට සමඟ තරග වදිමින් විෂමභාග හා යූ-ටර්න් හවුස් ෆුල්

ජනවාරි 2, 2020

ලංකාවේ අතිසුඛෝපභෝගි සිනමා සංකීර්ණයක් වන වන් ගෝල්ෆේස් හි පිහිටි පී.වී.ආර් සිනමාශාලාවන්හි විෂමභාග සහ යූ ටර්න් යන සිනමාපටයන් ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ජනප්‍රසාදය මැද තිරගත වන වග සරසවියට වාර්තා විය. විදෙස් චිත්‍රපට සමඟ තරග වදිමින් එකම සිනමා සංකීර්ණයක දේශීය චිත්‍රපට දෙකක් හවුස්ෆුල්වීම දුර්ලභ සිදුවීමකි.

Add new comment