කිව්වා වගේම කළා

ජනවාරි 2, 2020

ලංකාවේ ප්‍රවෘත්ති කියන්න ඉන්න එකම මුස්ලිම් ජාතික ගැහැනු ළමයා තමයි ෆාතිමා නස්රීන්. නමින් ඇය හඳුන්වා දුන්නහොත් මිසක් ෆාතිමා ප්‍රවෘත්ති කියද්දි නම් කීයටවත් විශ්වාස කරන්න බැහැ ඇය මුස්ලිම් කියලා. එතරම් චතුර ලෙසට ඇය සිංහල හසුරවනවා. මේ ෆාතිමා හරියට සිංහල බසට සිංහල ජාතියට ආදරෙයි. ඒක හින්දම ඇය නිතරම කිව්වා මං කවදා හරි බඳිනවා නම් සිංහල කෙනෙක්ව තමයි තෝර ගන්නේ කියලා. කිව්ව වචනය වෙනස් නොකළ ෆාතිමා සිංහල තරුණයකු සමඟ විවාහ වුණා. ඔහු තමයි මධුෂාන් ද සිල්වා. ඔහුත් ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක්. ප්‍රවෘත්ති මැදිරිියේදීම ඔවුනගේ ආදර කතාව ආරම්භ වන්නට ඇතැයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. මේ දෙපළ ඉකුත් දා විවාහ වුණා. ඒ ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳ තවත් සංකේතයක් තබමින්.

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග

නිශ්ශංක විජේරත්න /අන්තර්ජාලයෙන්

Add new comment