වගකිවයුත්තන් වෙතයි

ජනවාරි 2, 2020

ප්‍රවීණ කලාකරුවෙක් කලාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් යෝජනාවක් කරනවා. ඔහුගේ වචනවලින්ම ඒක අප සඳහන් කරන්න හිතුවා. නාමෙල් වීරමුණි තමයි ඒ ජ්‍යේෂ්ඨයා.

රජයට හෝ වේවා වෙනත් බලධාරීන්ට හෝ වේවා වේදිකා නාට්‍යකරුවන්ව නිරන්තරයෙන් මඟ හැරෙනවා. කවුරු කොහොම අමතක කළත් වේදිකා නාට්‍යකරුවන් බොහොම අමාරුවෙන් වේදිකා නාට්‍ය කරගෙන යනවා. ඔවුනට හෝල්ස් නැහැ. රිහසල් කරන්නෙත් බොහොම සීමිත තැන් කිහිපයකුයි තියෙන්නේ. මේ අයගේ සුබසාධනය වෙනුවෙනුයි මං මේ යෝජනාව කරන්නේ. වේදිකා නාට්‍ය කලාකරුවන් වෙනුවන් ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙනවා නම් හරිම වටිනවා. සාමාන්‍ය ලොතරැයියක් විදිහට ඒක අලෙවි කරන්න පුළුවන්. එතකොට රජයටත් ආදායමක් එනවා. ඉතිරි මුදල වේදිකා නාට්‍යකරුවන්ගේ සුබසාධනය සඳහා යොදවන්න පුළුවන්නෙ. මං හිතනවා දැන්වත් මේ යෝ්ජනාව පිළිබඳ වකිවයුතු නිලධාරියකු සොයා බලයි කියලා.

ප්‍රසාද් සමරතුංග

නිශ්ශංක විජේරත්න /අන්තර්ජාලයෙන්

Add new comment