ජනපති- කලාකරු සුහද හමුව

ජනවාරි 2, 2020

ජනාධිපතිතුමන් හා කලාකරුවන් අතර සුහද හමුවක් පසුගියදා පැවැත්විණ. අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මෙන්ම අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු ද මේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.