නිවුන්නුගෙන් ගිනස් වාර්තාවක්

ජනවාරි 2, 2020

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ නිවුන් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් බිහි වූ එකම සහ පළමු සංවිධානය 1993 ආරම්භ කළ අතර ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන් අති විශාල සංඛ්‍යාවක් දියත් කරමින් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම්, බර්ගර් ආදී වශයෙන් අද ඉපදෙන නිවුන් දරුවාගේ සිට නිවුන් ආච්චි සීයලා දක්වා වර්ගීකරණයකින් යුත් 28000 ක් පමණ දැවැන්ත සාමාජිකත්වයක් ලබා තිබෙන මෙම ප්‍රජාව වත්මන වන විට අන්තර් ජාතික තලය ජය ගැනීමට සූදානම්ව සිටී.

2020 ජනවාරි 20 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේදි පළමු අන්තර් ජාතික නිවුන් උලෙළපවත්වනු ලබයි. නිවුන් සංවිධානය තුළ සිටින්නා වූ 28000 ක් පමණ වූ දැවැන්ත සාමාජිකත්වය තුළින් නැවත කිසිදා නොබිඳිය හැකි සේ ශ්‍රී ලංකාව තුළින් ලෝක වාර්තාවක් බිහි කිරීම මෙම සංවිධානයේ අරමුණ වී ඇත. මේ සම්බන්ධව මාධ්‍ය දැනුම්වත් කිරීමේ හමුවක් පසුගියදා වැල්වත්ත මරීනා බීච් හෝටලයේදී පැවැත්විණි. එදින එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තිය ලෙස දකුණු අප්‍රිකානු තානාපතිනි රොබීනා පී. මාක්ස් මැතිනිය සහභාගි විය.

මෙම වාර්තාව 2020 ජනවාරි 20 වන දින පෙ. ව. 9 සිට තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් උපයෝගි කොට ගනිමින් වාර්තාගත කිරීම ආරම්භ වන අතර එදින ප. ව. 7 ට පමණ වන විට මෙම ගිනස් වාර්තා පණිවිඩය මුළු ලොවට ප්‍රකාශ කිරිමට නියමිතය. මේ සඳහා විදෙස් මාධ්‍ය ජාලා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට නියමිතය.

ගිනස් වාර්තා කමිටුව ඇතුළු ලෝක රටවල් නියෝජනය කරමින් විදේශ නිවුන්නු සාමාජිකයින් 2020 ජනවාරි 18/19 යන දෙදින තුළ මෙරටට පැමිණීමට නියමිත අතර දින 8 ක් අප රට රැඳී සිට ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ ස්ථානයන්හි සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

Add new comment