ජයන්ත-රොහාන්-ඩග්ලස්-සුදත්-ස්ටෙලා

අලුත් පුටුවලට
ජනවාරි 9, 2020

 

 

සුදත්                                                                       ස්ටෙලා
 

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ලෙස ජයන්ත ධර්මදාස ද, එහි ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ ලෙස ප්‍රවීණ ටෙලිනාට්‍ය හා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ රොහාන් වැලිවිට ද, නාට්‍යවේදී නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන ටවර්හෝල් රඟහල පදනමේ සභාපති ලෙස ද සම්මානනීය ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුදත් රෝහණ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපති ලෙස ද, අධ්‍යාපනඥවරියක වන ස්ටෙලා මාරපන මහත්මිය ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලන මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙසද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් පත්වීම් ලැබූහ.

 

Add new comment