පී.යූ.ඩීගේ පින්සැරි හෙට සිට

ජනවාරි 9, 2020

ප්‍රවීණ කලාකරු පී. යූ. ඩී. පෙරේරා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබූ පින්සැරි වාර්තා වැඩ සටහන් මාලවේ දෙවැනි අදියර මෙම මස පොහෝ දින එනම් හෙට (10) සිට සෑම පොහෝ දිනකම සවස 4.30 ජාතික නාළිකාවේ විකාශය වේ. ඉන්දියාවේ අජන්තා, එල්ලෝර්, පිතල්බොර් සහ කර්ලේ යන විශිෂ්ට කලා කෘති ඇතුළත් ලෙන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් පින්සැරි වැඩසටහනේ කැමරා අධ්‍යක්ෂණය උදාන ඩී. පෙරේරාගෙනි. ඉන්ද්‍රානි පල්ලියගුරු නිෂ්පාදනයෙන් දායක වේ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.