නිළි රැජන පූනේ සිනමා ජූරියට

ජනවාරි 16, 2020

 

 

නිළි රැජන මාලිනි ෆොන්සේකා ඉන්දියාවේ පූනේ අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ මෙවර විනිශ්චය මණ්ඩල සාමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කිරීමට ඇරැයුම් ලැබ තිබේ. ඒ අනුව ඇය ඊට සහභාගිවීම සඳහා ඉකුත්දා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියාය. සර්බියානු සිනමා විචාරිකා දුබ්රුව්කා ලාකිස්, ජර්මානු සිනමා නිළි ලුට්ස් කොනර්මස්, ඉන්දියානු සිනමාකරුවන් වන මනාර කම්රාස්, සිමරු රාජාලුෂා, ඉරාන නිළි විශ්බා අසාරයශ් සහ ප්‍රංශ සිනමා කරු මේරි පියරේ බුවාස් නිළි රැජන මාලිනි සමඟ පුනේ සිනමා උළෙලේ අනෙකුත් ජූරි සභිකයෝ්ය. මාලිනි මෙයට ප්‍රථම ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සාමාජිකාව ලෙස කටයුතු කළාය. ඒ 2013 වසෙර්ය.