කඩවුණු පොරොන්දුව උපන් දිනයේ

සංස්ථාවේ සැමරුම් රැසක්
ජනවාරි 16, 2020

 

1947 ජනවාරි 21 වැනිදා කඩවුණු පොරොන්දුව තිරගතවීමත් සමඟ ඇරැඹි දේශීය කතානාද සිනමාවට වසර හැත්තෑතුනක් සපිරෙනුයේ මෙම මස 21 වැනිදාටය. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ සැමරුම් උලෙළක් සහ සිනමා දැක්මක් සංවිධානය කිරීමට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව පියවරගෙන ඇත. සිනමා දැක්ම 19 සහ 20 යන දිනයන්හි ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සිනමාශාලාවේදී පැවැත්වේ. ඒ අනුව 19 වැනිදා සවස 5 ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක නිර්මාණය කළ හංසවිලක්, 20 වැනිදා සවස 5 ට ඒ. එස්. ඒ. සාමි අධ්‍යක්ෂණය කළ ඩිංගිරි මැණිකා චිත්‍රපට තිරගත වේ.

 

 

21 වැනිදා සවස 1 ට සැමරුම් උත්සවය ආරම්භ වේ. එදින සවස 5 ට සැඩසුළං චිත්‍රපටය තිරගතවනු ඇත. මෙම චිත්‍රපට තිස්ස නාගොඩවිතානගේ ඉදිරිපත් කිරීම් වේ. දේශීය සිනමාව ආරම්භවන්නේ 1925 දීය. ඒ රාජකීය වික්‍රමය නිහඬ සිනමාපටය සමඟිනි. එතැන් පටන් 1947 දක්වා නිහඬ චිත්‍රපට කිහිපයක් වරින් වර මෙරට ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී. එබැවින් ජනවාරි 21 යනු දේශීය කතානාද සිනමාවේ ආරම්භය පමණි.