ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමයේ අලුත් තනතුරු

ජනවාරි 16, 2020

 

චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයින්ගේ සංගමයේ නව නිලධාරී මඬුල්ල ඉකුත්දා තේරී පත්විය. ඒ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ පැවති එහි වාර්ෂික මහසභා රැස්වීමේදීය. ඒ අනුව එම සංගමයේ නව සභාපති ලෙස අනුරාධ බී. රැකව පත්විය. සරත් අතුකෝරල, සුනිල් ටී. ප්‍රනාන්දු, එච්. ආර් සංජය උප සභාපතිවරු ලෙසත්, ලේකම් ධූරය අනුර ජසෙන්තු ලියනත් පත්විය.

සෙසු පත්වූ නිලධාරි ලෙස උප ලේකම් ප්‍රසන්න විතානගේ, භාණ්ඩාගාරික කේ. ජී. විමලදාස සහ විධායක සභිකයින් ලෙස සුසිල් ජයසේකර, පාලිත පෙරේරා, සංජය ජයවර්ධන සහ දයලා හේරත් පත්වූහ.