අනෝරා කල් යයි

ජනවාරි 16, 2020

 

ජනවාරියේ තිරගත කිරීමට නියමිතව තිබූ අනෝරා සිනමාපටය තව මාස කිහිපයකින් පසුව තිරගතකරන බව එහි අධ්‍යක්ෂ හෙක්ටර් කුමාරසිරි දන්වා සිටියි. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව අනෝරා තිරයට පැමිණීමට නියමිතය. අනෝරා හෙක්ටර්ගේ දෙවැනි සිලමාපටයයි. ඔහුගේ පළමුවැනි සිනමාපටය අභිනික්මනයි.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.