මරු කතර හැදුවාට සරත්ට රේල්ලුවෙන් සම්මානයක්

චිත්‍රපට හැදූ එකම දුම්රිය නිලධාරියා
ජනවාරි 16, 2020

 

 

සරත් දික්කුඹුර නළුවකු හැටියට ප්‍රකටය. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තවේ සේවය කරන ඔහු මරු කතර නමැති සිනමාපටයක් නිර්මාණය කරමින් චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයකු බවටද පත්විය. කලාව වෙනුවෙන් කළ සේවය අගයමින් සරත් රජකාරි කරන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔහුට විශේෂ ගෞරව සම්මානයක් ඉකුත්දා ලබාදුනි. වසර 164 පැරැණි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බිහිවූ එකම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයා වූයේ සරත්ය. එම සම්මානය ලබාදීමට විශේෂ කාරණාවක් වූයේද එකී හේතුවයි.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.