චාල්ස් රණතුංග හා පවුලේ ඇත්තන්ගේ

ශ්‍රී - 2 චිත්‍ර දැක්ම
ජනවාරි 16, 2020

 

ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී චාල්ස් රණතුංග ඔහුගේ භාර්යා චන්ද්‍රා රූපසිංහ දියණිය ශ්‍යාමා ඉන්දුමතී රණසිංහ සහ පුත් නන්දන රණසිංහ යන අය විසින් නිර්මාණය කළ දියසායම් සිතුවම් රැගත් ප්‍රදර්ශනයක් මෙම මස 17 - 19 දක්වා කොළඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ශ්‍රී - 2 යනුවෙන් නමතබා ඇති මේ සඳහා සිතුවම් 60 ක් අන්තර්ගත වේ. 17 වැනිදා සවස ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භය සිදුවන අතර 18 සහ 19 යන දිනයන්හි උදෑසන 9 සවස 6 දක්වා මෙය විවෘතව පවතියි.