හර්බට් එම්. - හර්බි රූප මාරුව

පෙබරවාරි 6, 2020
හර්බි

 

පසුගිය සතියේ සරසවිය පුවත්පතේ සෙවන් ආට්ස් විශේෂංගයේ හර්බි සෙනෙවිරත්නයන්ගේ රුව වෙනුවට හර්බට් එම්. සෙනෙවිරත්නයන්ගේ රුව පළ වී තිබිණ. එවර සෙවන් ආට්ස් සඳහා තෝරා ගෙන තිබුණේ ගීත ලියූ නළුවන් ගැනය. මේ ඡායාරූප මාරුව ගැන විමසූ පාඨකයන් අතර තවත් අයගේ ප්‍රශ්නයක් වූයේ විශිෂ්ටතම ගී රචකයකු වූ හර්බට් එම්. සෙනෙවිරත්න ගැන එම ලිපියේ සඳහන් නොවූයේ ඇයිදැයි යන්නයි. මේ ලිපියට පාදක වූයේ නළුවන් වී පසුව ගීත රචකයන් වූවන් ගැනයි. හර්බට් එම්. සිනමාවට එන විටත් ජනප්‍රිය ගීත රචකයෙකි. කෙසේ වුව ද ඡායාරූප මාරුව ගැන අපේ කණගාටුව පළ කරන අතර එය පෙන්වා දුන් ඔබට ස්තූතියි.

 

 

 

හර්බට්