පැපරාසි ඇසට එරෙහිව

පෙබරවාරි 13, 2020

බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය නළු නිළියන් පසුපස පැපරාසි දෑස් යොමු වෙනවා සේම ඔවුන්ගේ දරුවන් දෙසටත් එවැනිම අවධානයක් යොමු වෙලා. තරු දරුවන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍යයට එක් කිරීමට පැපරාසින් තමන් පසුපස හඹා පැමිණීම ද ඔවුනට විශාල කරදරයක් බවට පත් වෙලා. පසුගිය දිනෙක එලෙස අපහසුතාවයට පත් වුණේ ශහීඩ් කපූර්ගේ බිරිය මීරා රාජ්පුත්. ශහීඩ් සහ මීරාගේ දරුවන් මීෂා සහ සයින් බොලිවුඩයේ පැපරාසි ඇස් යොමු වූ තරු දරුවන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන්ගේ සුරතල් තම කැමරාවට හසුකර ගැනීමට පැපරාසි ගන්නා වෙහෙස නිසා අපහසුතාවයට පත් මීරා තම හඬ අවදි කළා. එම අවස්ථාවේදී දරුවන්ගේ ඡායාරූප ගැනීම වැළැක්වූ ඇය සිය ඡායාරූපයක් පමණක් ගැනීමට අවසර ලබා දුන්නා.