නාට්‍යකරුවන්ගේ සුහද හමුව අද සව්සිරිපායේ

පෙබරවාරි 13, 2020

ශ්‍රී ලාංකික නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳ නාට්‍යවේදීන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ලබා ගැනීම උදෙසා සංවිධානය කළ සුහද හමුව අද (13 වැනිදා) උදෑසන 9.30 ට ටවර්හෝල් රඟහල පදනමේ විජේරාම මාවතේ සව්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ. නාට්‍යකරුවන්ට නාට්‍ය නිර්මාණ සඳහා මූල්‍ය ආධාර සැපයීම, නාට්‍ය පුහුණුව සඳහා සහනදායි ක්‍රමෝපායන් සැපයීම, ජාතික නාට්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීම, නාට්‍යවේදීන් සඳහා වෛද්‍ය රක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීම යන කරුණු ඇතුළු දැනට නාට්‍යකරුවන්ට තිබෙන වෙනත් ගැටලු මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව ටවර්හෝල් පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහතා සරසවියට පැවසුවේය.

Add new comment