ඇසිදිසි සංසදයේ කැලණි පාසල් නාට්‍ය තරඟයක්

පෙබරවාරි 13, 2020

ඇසිදිසි කලා සංසදය මඟින් සංවිධානය කළ නාට්‍ය උලෙළක් එළඹෙන මාර්තු 26 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. එයට සමගාමී නාට්‍ය තරගාවලියක් සංවිධාන කොට තිබේ. කැලණිය කළාපයේ විදුහල්වල නාට්‍ය හා රංග කලාව හදාරමින් සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මෙයට සහභාගි විය හැකිය. සමගිය තේමා කොට ගත් චරිත හයකට නොවැඩි ස්වතන්ත්‍ර නාට්‍ය පිටපත් මෙයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. තරඟාවලියේ අයැදුම්පත් බාර ගැනීම මෙම මස 25 අවසන් වන අතර ඇසිදිසි සංසදය, අංක 90 පොල්හේන පාර, ගල්බොරැල්ල, කැලණිය යන ලිපිනයට අයැදුම්පත් එවීමට පුළුවන. අයැදුම් පත්‍රය සඳහා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලා ගුරුවරයාගේ නම සහ විදුහල්පතිතුමාගේ සහතිකය අවශ්‍ය වේ. 

Add new comment