ඕල්රයිට් වැලැන්ටයින් නයිට් 15 දා පොල්ගහවෙලදී

පෙබරවාරි 13, 2020

ඕල්රයිට් සංගීත කණ්ඩායම සංගීතවත් කරන වැලන්ටයින් නයිට් සංගීතමය ප්‍රසංගය මෙම මස 15 වැනිදා පොල්ගහවෙල මහජන ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ. අතුල අධිකාරි, රොමේෂ් සුගතපාල, ශානිකා වනිගසේකර, චතුර දිසානායක, ලයිෆ් වන්, ජනා, රවි ක්‍රිෂාන්, සකුර් සවුර්ජා සහ අමිත් දිසානායක මෙහිදී ගීතවත් වෙති. නිශාන්ත වීරසූරිය සහ ඉන්දික ජයරත්න කතනයෙන් එකතු වෙති.

Add new comment