මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් 16 දා ලයනල් වෙන්ඩ්ට්හිදී

පෙබරවාරි 13, 2020

ධර්මප්‍රිය ඩයස් නිර්මාණය කළ මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් වේදිකා නාට්‍ය මෙම මස 16 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී වේදිකා ගතවේ.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.