වැලන්ටයින්දා කලඑළි බසින ජපන් වීරයන්

පෙබරවාරි 13, 2020

තවමත් වැලන්ටයින් කුමාරයා වගේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ අමිත්ත වීරසිංහ කියන්නේ. එදා වගේම අදත් ඔහු කඩවසම්. අමිත්ත අලුත් පොතක් ලියලා. ජපන් වීරවරුන් ගැන තමයි පොතට අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ ග්‍රන්ථය නිකුත් වෙන්නේ හෙට. ඒ කියන්නේ වැලන්ටයින් දවසෙ. මේ වගේ දිනයක පොතක් අවුට් වෙනවා නම් ඒක ආදරය හා සබැඳි පොතක් කියලනෙ හිතෙන්නෙ. ඒත් මේක එහෙම පොතක් නෙවෙයි.

නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment