ලේක්හවුස් නිර්මාතෘ 134 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය

පෙබරවාරි 20, 2020

ලේක්හවුස් ආදි කර්තෘ ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මහතාණන්ගේ 134 වැනි ජන්මදින සංවත්සරය පෙබරවාරි 23 වැනිදාට යෙදී තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් අද (පෙබරවාරි 20) සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනාවක් සහ පසුදින පිරිකර සහිත සංඝගත දක්ෂිණාවක් ලේක්හවුස් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. ලේක්හවුස් පාලනාධිකාරිය, බෞද්ධ සංගමය එකමුතුවෙන් මෙය සංවිධානය කරනු ලබයි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.