ලේක්හවුස් නිර්මාතෘ 134 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය

පෙබරවාරි 20, 2020

ලේක්හවුස් ආදි කර්තෘ ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මහතාණන්ගේ 134 වැනි ජන්මදින සංවත්සරය පෙබරවාරි 23 වැනිදාට යෙදී තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් අද (පෙබරවාරි 20) සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනාවක් සහ පසුදින පිරිකර සහිත සංඝගත දක්ෂිණාවක් ලේක්හවුස් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. ලේක්හවුස් පාලනාධිකාරිය, බෞද්ධ සංගමය එකමුතුවෙන් මෙය සංවිධානය කරනු ලබයි.

Add new comment