හෝන් තිරයෙන් අද පොතකට

පෙබරවාරි 20, 2020

සමීර වක්වැල්ල විසින් නිර්මාණය කරන ලද ද හෝන් ග්‍රන්ථය මෙම මස 20 වැනිදා එනම් අද ජාතික පුස්තකාල ප්‍රලේඛන සේවා ශ්‍රවණාගාරයේද එළි දැක් වේ. මේ දිනවල තිරගත වන ද හෝන් සිනමාපටයේ කතාව මෙම ග්‍රන්ථයට අන්තර්ගතව තිබේ. එම සිනමාපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වන්නේ ද සමීර වක්වැල්ලයි.

 

 

Add new comment