තිලක කුඩාහෙට්ටි ලියූ “සුරති මහෝඝය”

පෙබරවාරි 20, 2020

 ගම්දොර අන්දරය’, ‘අකාල මේඝය’, ‘මොනරවිල’, ‘නාග රාක්ෂ’, ‘රේවතීගේ සාපය’, ‘වතුර’, ‘භාරත යෝගීන් හා ඉසිවරයින් සමඟ’, ‘පිරිමිඩ භූතයින් ඊජිප්තු සන්නාසීන් හා මන්ත්‍රකරුවන් සමඟ’, ‘භාරත මහ සෘෂි රාමනා’ යන නවකතා සහ පරිවර්තන කෘති රචනා කළ ලේඛක තිලක කුඩාහෙට්ටි ලියූ නවතම නවකතාව ‘සුරති මහෝඝය’ මේ මස 25 වැනිදා දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ නව පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී එළි දකී.