වැලන්ටයින් පින්කම

පෙබරවාරි 20, 2020

එක එක අය එක එක විදිහට වැලන්ටයින් දිනය සමරනු අප දුටුවා. ඒ අතරින් එදින වඩා අර්ථවත්ව ගෙවා දැමීමට නව පරපුර් රංගන ශිල්පි මිශෙල් දිල්හාරා උත්සාහ කළා. දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් දෙසිය දෙනෙකුට ඇස් කන්නාඩි බෙදා දෙමින් තමයි මිශෙල් එදින ගත කළේ. තම ආදරණීය රංගන ශිල්පිණිය අතින් ඇස් කණ්නාඩියක් ලබා ගත්තු වැඩිහිටියෝ මිශෙල්ගේ අනාගතයට සුබ පැතුවා.මෙවන් වූ වයසකදී පිනට දහමට ඇය ළැදි වීම ගැනත් බොහෝ දෙනෙකු කතා කාළේ ප්‍රශංසා මුඛයෙන්.

නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment