සූර්යකුමාර් කලාවති තාලභාෂණයට එක්වෙති

පෙබරවාරි 27, 2020

සූර්යකුමාර් මුත්තලගේ සමඟ කලාවති ගී ගයන තාලභාෂණ වැඩසටහන මෙම මස 29 වැනිදා රාත්‍රී 10.20 ට ජාතික නාළිකාවේ විකාශය වේ. අජිත් ජයවීර මෙහි සංගීතය මෙහෙයවයි. සන්තුස ලියනගේ වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂවරයා වන අතර මාවෝ ලක්ෂිතගේ නිෂ්පාදනයකි. තාලභාෂණහි පූරකවරිය තනුජා ජයවර්ධන යි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.