සිටි FM අලුත්වෙයි

පෙබරවාරි 27, 2020

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ තරුණ්‍යයේ නාලිකාව වන සිටි FM ගුවන්විදුලිය නවමු අන්දමින් එළිදැක්වීමට කටයුතු සූදානම් කොට තිබේ. ඒ අනුව මෙම මස 28 වැනිදා එනම් හෙට සවස ගුවන්විදුලි සංස්ථා පරිශ්‍රයේ කුමාරතුංග මැදිරියේ පැවැත්වෙන උත්සවයේදී සිටි ගුවන් විදුලිය නවමු අන්දමින් ජනගතවීම සිදුවේ. අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වේ. සිටි ගුවන් විදුලිය අලුත් වනුයේ ගුවන් විදුලි සංස්ථා සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ යන මහත්වරුන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේය.

 

Add new comment