මතක වරුසාවේ අනුරපුර

පෙබරවාරි 27, 2020

සුරංජිත් සමීර රණසිංහගේ ගීපද රචනා ඇතුළත් මතක වරුසාවේ සංයුක්ත තැටිය සහ ළමානාට්‍ය පහක් ග්‍රන්ථය ජනගත කිරීම මාර්තු මස 05 වැනිදා සවස අනුරාධපුර පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවේ. මහාචාර්ය සේන නානායක්කාර, ප්‍රවීණ ගේය පද රචක මහින්ද චන්ද්‍රසේකර, ස්වාධීන රූපවාහිනී සභාපති, සුදත් රෝහණ, සංගීතවේදී දර්ශන රුවන් දිසානායක මෙදින දෙසුම් පවත්වති. ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීර සහ මොනිකා සේරසිංහ නිවේදන කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය. මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි, හර්ෂන දිසානායක, දර්ශන රුවන් දිසානායක, ක්‍රිෂාන්ත එරන්දික, ඉන්දික රුවන් (රූනි) උරේෂා රවිහාරි, ඇනෙස්ලි නානායක්කාර, තුෂාරි බොලකදුර, නදීෂා දයාරත්න, සහ සජතිනි නිසංසලා මතක වරුසාවේ සංයුක්ත තැටියේ ගිත ගයා තිබේ. සුරංජිත් සමීර රණසිංහ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රජරට සේවයේ සේවය කරයි. ඔහු නාට්‍යකරුවකු රූප රචනා අධ්‍යක්ෂවරයකු රංගන ශිල්පියෙක් ලෙසද කටයුතු කරනු ලබයි.

 

 

 

Add new comment