කටහඬට අරුතක් 2020 ට

පෙබරවාරි 27, 2020
හොඳ නිවේදයකු වෙන්නට ඇවිත්

 

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දසත විසිරී පැතිරී සිටින නිවේදන කුසලතා පිරි තරුණ තරුණියන් හඳුනාගෙන ජාතික තලයට දැනුමින් , කුසලතාවයෙන් පිරි පිරිසක් එළි දක්වන ‘කටහඬට අරුතක් ‘සමාරම්භක මොහොත පසුගිය දින ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ආනන්ද සමරකෝන් මැදිරියේදී පැවැත්වුණි.මේ එහි විශේෂ අවස්ථායි.

 

සභාපතිතුමා සහ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් සමඟ ආරාධිතයන්

 

 

මූලසුන වමේ සිට විජය කොරයා, ජය ක්‍රිෂ්ණා, චන්ද්‍රපාල ලියනගේ  ජගත් වික්‍රමසිංහ, කිෂූ ගෝමස්, ආරියසිරි විතානගේ

 

 
 
 
 
ප්‍රවීණ ගායිකා නිරංජලා සරෝජනී සහ සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ සමඟ
 
 
ආදීවාසී  නිවේදක විමලසිරි
 
 
ප්‍රවීණ නිවේදක සුජීව හරිස්චන්ද්‍ර
 
 
 

ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ තරිඳු, ප්‍රසන්න, නිශාන්ති, වසන්ත රෝහණ

 

හිමානන්ද, තෂීසන්, සරීපා නිවේදනයට එක් වෙමින් 
 
 
සමාරම්භයට පැමිණි ආරාධිතයන්