කොරෝනා නිසා

මාර්තු 5, 2020

දීපිකා පදුකොන් මේ සතියේ පැරිස් මෝස්තර සතියට ඉදිරිපත් නොවී සිටිමට තීරණය කරලා. ඇයට ආරාධනා ලැබුණේ පැරිස් මෝස්තර සතියේ ලෝ ප්‍රකට ලුවී විටෝන් සන්නාමය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්වීමටයි. මේ වන විට කෙරෝනා වෛරසය ප්‍රංශයේ ද පැතිර යාම නිසා දීපිකා ඒ වෙනුවෙන් වූ චාරිකාව අවලංගු කිරීමට තීරණය කළා. මේ වසර ආරම්භයේදී දීපිකා රංගනයෙන් දායක වූ Chhapaak චිත්‍රපටය තිරගත කිරීම ආරම්භ කෙරුණා. ඇසිඩ් ප්‍රහාරයකට ලක් වූ ලක්ෂ්මි අගර්වාල්ගේ ජීවිත කතාව ඇසුරෙන් නිර්මාණය කෙරුණු මෙම චිත්‍රපටය සමඟින් ඇය තම සිනමා දිවියේ තවත් පියවරක් තැබූයේ නිෂ්පාදනයට ද දායක වෙමින්.

යතේජා ඥානරත්න