අහුබුදු ජන්ම ශත සංවත්සරය ඊයේ

මාර්තු 19, 2020

හෙළයේ මහ පඬිරුවනක් මෙන්ම හෙළ සිනමා ගීත කලාවට අනුපමේය සේවයක් කළ නැසීගිය කලාසූරි අරිසෙන් අහුබුදු සූරීන්ගේ ජන්ම ශත සංවත්සරය ඊයේ දිනයට යෙදී තිබිණ. ඒ වෙනුවෙන් රත්මලානේ පරමධම්ම චේතිය පිරිවෙනේදී විහාරාධිපති පූජ්‍ය ආචාර්ය මාඉටිපේ විමලසාර නා හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සියක් නමක මහ සඟරුවනට දන් පිරිනැමීමක් සිදු කෙරිණ. අරිසෙන් අහුබුදු සියවස් සමරු උලෙළ ඉදිරි දිනයකදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න