සක්විති ජන්ම දිනය

මාර්තු 19, 2020
හෙළ සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකාගේ ජන්ම දිනය මෙම මස 21 වැනිදාට යෙදෙයි.  ඔහු ජීවත්ව සිටියා නම් වයස අවුරදු  අසූ හතරකි. ගාමිණී අප අතරින් සමු ගත්තේ 2004 වසරේදීය. 
 

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න