ඉර්ෆාන් ඛාන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

අප්‍රේල් 30, 2020

මෑත භාගයේ ඉන්දියානු සිනමාව බිහි කළ පරිපූර්ණ රංග ධරයෙකු වූ ඉර්ෆාන් ඛාන් අභාවප්‍රාප්ත විය.බොලිවුඩ් මෙන්ම හොලිවුඩ් සිනමාව ද ඔහුගේ රංග ප්‍රතිභාව උකහා ගැන්මට සමත්විය. ඉර්ෆාන් මිය යන විට 53 වියේ පසුවිය