නළුවෙකුගේ බස් රථ සේවාව

මැයි 21, 2020

නළුවකු, නිෂ්පාදකවරයකු වන සෝනු සූද් මහාරාෂ්ට‍්‍ර සහ කර්ණාටක රජයන්ගෙන් අවසර ලබා ගැනීමෙන් පසු කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් අතරමං වූ සංක‍්‍රමණික සේවකයන් සඳහා ප‍්‍රවාහන සේවයක් සංවිධානය කළා. ඒ අනුව සඳුදා මහාරාෂ්ට‍්‍රයේ තානේ සිට කර්නාටකයේ ගුල්බර්ගා දක්වා අසරණව සිටි කම්කරු සේවකයන් රැගත් බස් රථ පිටත්ව ගියා. එම අවස්ථාව තවත් සුවිශේෂි වූයේ තම ගම්බිම් බලා පිටත්ව යන කම්කරුවන්ට සමුදීම වෙනුවෙන් සෝනු ද බස් රථ පර්යන්තය වෙත පැමිධෑම සමඟින්.

”‍අප සියලූ‍ දෙනා මෙම ගෝලීය සෞඛ්‍ය විපතට මුහුණ දී සිටින කාලයේදී, සෑම ඉන්දියානුවෙකුම ඔවුන්ගේ පවුල් හා ආදරධෑයයන් සමඟ සිටිය යුතු බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. මෙම සංක‍්‍රමණිකයින්ට නිවෙස් කරා යාමට උපකාර කිරීම සඳහා මම මහාරාෂ්ට‍්‍ර සහ කර්ණාටක රජයන්ගෙන් නිල අවසර ලබාගෙන බස් රථ දහයක් පමණ ඒ වෙනුවෙන් යෙදවූවා”‍සෝනු පැවසීය. සෝනු මෑතකදී පංජාබයේ වෛද්‍යවරුන්ට ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල 1500 ක් පරිත්‍යාග කළා පමණක් නොව පවතින තත්ත්වයේදී මුලීකව සේවයේ යෙදෙන්නන් වෙනුවෙන් නේවාසික පහසුකම් ලෙස ජුහු හි හෝටලයක් ද ලබා දීමට කටයුතු කළා.