අක්ෂේගෙන් දැන්වීමක්

ජුනි 4, 2020

බොලිවුඩයෙන් සුබ ආරංචි ගෙන එමින් චිත්‍රපට රූගත කිරීම් යළි ආරම්භ කෙරෙනවත් වාර්තා වෙනවා. බටහිර ඉන්දීය සිනමා සේවකයින්ගේ සම්මේලනය (FWICE) මහාරාෂ්ට්‍ර මහ ඇමති විසින් මහාරාෂ්ට්‍රයේ රූගත කිරීම් සඳහා යෝජිත මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ලිපියක් මේ වන විට නිකුත්කර අවසන්. අමතර පිරිසිදු කිරීම්, මාරුවීම්, වෛද්‍ය පරීක්‍ෂා කිරීම්, සනීපාරක්ෂක ආහාර වැනි ආරක්ෂක පියවරයන් මෙන්ම අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටීම ද මෙම මාර්ගෙ ා්පදේශවලට ඇතුළත්. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් දරුණු ලෙස පීඩාවට පත් වූ දෛනික කම්කරුවන් සඳහා ඔවුන්ගේ ගෙවීම් දිනපතාම නිකුත් කිරීමත් අනිවාර්යයි.

පසුගියදා අක්ෂේ කුමාර් සහ ආර් බල්කි ඉන්දීය රජයේ විශේෂ අවසරයකින් පසුව දැන්වීමක් රූගත කළා. එහිදී ඔවුන් පැය දෙකක දිගු රූගත කිරීම් කළේ අවශ්‍ය සියළු පූර්වාරක්ෂාවන්ට අනුකූලවයි. අක්ෂේ සහ බල්කි මෙලෙස රූගත කර තිබෙන්නේ කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දැන්වීමක්. අධ්‍යක්ෂ බල්කි පවසන්නේ අවම කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගෙන රූගත කිරීම වෙහෙස මහන්සිය ගෙනදෙන්නක් වුවද උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් හා සුරක්‍ෂිතතාවයෙන් යුතුව එම කාර්යය ඉටු කළ බවයි.