කිරන් කුමාර්ට කොරෝනා පරීක්ෂණ

ජුනි 4, 2020

 

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී කිරන් කුමාර් දෙවැනිවරට මුහුණ දුන් කොරෝනා වෛරස් පරීක්ෂණය සෘණාත්මක වී ඇති බව බොලිවුඩ් ආරංචි ගෙන එනවා. පසුගිය මැයි 14 වැනිදා කළ පරීක්ෂණය ධනාත්මක වීමෙන් අනතුරුව ඔහු සිටියේ පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ නිවසේ නිරෝධායනය යටතේයි. "‍මගේ පවුල තවමත් හුදකලාව අනුගමනය කරනවා. මම මුළුමනින්ම රෝග ලක්ෂණ රහිත වූ අතර හුදෙකලා වීම පිළිබඳ කම්මැලිකම හැරුණු විට වෙනත් කිසිම ගැටළුවක් නැහැ"‍ ඔහු පවසනවා. 74 හැවිරිදි කිරන් කුමාර් පසුගිය සති දෙක තුළ තමාට උපකාර කළ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය, පවුලේ අය සහ වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් කණ්ඩායමට කෘතවේදීත්වය පළ කර සිටින්නත් අමතක කළේ නැහැ.