ගාන්ධර්ව අපදාන මාලාව නිකුත් වේ

ජුනි 18, 2020

 

මහචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න විසින් රචනා කළ ගාන්ධර්ව අපදාන ග්‍රන්ථ මාලාවේ 6/7/8/9/10/11 යන වෙළුම් ඉකුත් දා එළිදැක්විණ. මෙහිදී එම්.ජී.පෙරේරා, ලයනල් එදිරිසිංහ, සාදිරිස් මාස්ටර්, රූපසිංහ මාස්ටර්, විශ්වනාත් ලෞජි, සරත් දසනායක,ස්ටැන්ලි පීරිස්, ලයනල් අල්ගම, ඔස්ටින් මුණසිංහ, මකුලෝලුව සහ කුලතිලක යන විශිෂ්ට කලාකරුවන් මහාචාර්ය ආරියරත්නයන්ගේ විමසුමට ලක්වේ.