උදයකාන්තගේ දියණිය පති කුලයට

ජුනි 18, 2020

 ජනප්‍රිය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ උදයකාන්ත වර්ණසූරියගේ ආදරණීය දියණිය සඳුනි වර්ණසූරිය ඉකුත් දා පති කුලයට පිවිසිණ. ඇගේ අතගත් මනාලයා වූයේ ශාක්‍ය තෙන්නකෝන් මුදලිය. ඔහු දැන්වීම් ප්‍රචාරක ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි. සඳුනි-ශාක්‍ය යුග දිවි ගමන සීමිත කලාකරුවන් පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් අපේගම පරිශ්‍රයේදී සිදු විය.