හාමිනේ surprise වෙලා

ජුනි 18, 2020

රත්නා සුමනපාල හෙවත් කෝපිකඩේ හාමිනේ පුදුමයෙන් පුදුමයට පත්කළා. කෝපි කඩේ පිරිවර විසින් තමයි ඒ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. කෝපිකඩේ ආරම්භක සාමජිකයකුවන ඇය මීට පෙර නොවිඳී අත්දැකීමක් විඳීන්නට හැකියාව ලැබුණා. සිදුවීම සවිස්තරාත්මකව කිව්වොත් මෙහෙමයි.ඉකුත් ජූනි 10 වැනිදා රත්නාගේ උපන්දිනය.එදාම ෂූටිනුත් තිබිලා. දහවල් කෑමෙන් අනතුරුව හාමිනේට යාබද කාමරයට වෙලා ඉන්න කියලා ඊළඟ දර්ශනය ගන්නකම්. ඔය අතරතුරදී ගීතනගාට ඉන්න ගීතා බුලත්සිංහල සහ සමදරා ආරියවංශ කෝපිකඩේ සරසලා. කේක් ගෙඩියකුත් ගෙනල්ලා තියලා. හොඳම වැඩේ රත්නට නොදන්වා රත්නාගේ දියණිය මංජුලා සුමනපාලවත් එතනට ගෙන්වලා. මේ වැඩ සියල්ල කළායින් පසුව හාමිනේව කෝපිකඩේට කැඳෙව්වාලූ. ඇය කොතරම් ඵභපනපඪඵඥ වුණාද කියලා මේ පින්තූර වලින් දැකගන්න පුළුවන්. රහසිගත සාදයේ සැලසුම පිටුපස අධ්‍යක්ෂ චන්දික විජේසේන,ප්‍රභාත් දුෂ්යන්ත,නිෂ්පාදක මංගල රදලියගොඩ, සහය අධ්‍යක්ෂ ගයාන් මහගලගේ ඉන්නවා.සැරසිලි කරේ කලා අධ්‍යක්ෂ ලිලන්ත එදිරිසූරිය සහ මංජුල.