පියෙකුගේ අභිමානය

ජුනි 25, 2020

නළු තුෂාර් කපූර් පිය පදවිය ලබා මේ වනවිට වසර කිහිපයක් ගත වී අවසන්. 2016 වසරේදී ඔහුගේ පුත් ලක්ෂ්‍ය මෙලොවට බිහි වූයේ ගර්භාෂ කුලියට ගැනීමේ ක්‍රමයට අනුවයි. මේ වන විට සිව්හැවිරිදි ලක්ෂ්‍ය පිළිබඳ තුෂාර් කතා කරන්නේ අභිමානයකින්. මේ වන විට ඔහු තමන්ගේ සපත්තු තෝරා ගැනීම, සෙල්ලම් බඩු පිළිවෙළට සකස් කිරීම, ඇඳුම් ඇඳීම වැනි දේ තනිවම සිදුකරගන්නා අයුරු පවසන්නේ ආඩම්බරයකිනි. කුඩා වියේ පසුවවද ළමයින්ට ස්වයං-කළමනාකරණය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා දිය යුතු බව තුෂාර් පවසයි.  මේ වන විටත් ඔහු පාසල් යාම ගැන මම ඉතා සතුටු වෙනවා. එහිදි ඔවුන් පරිසරයේ දායකත්වය, ප්‍රජා සහායකයින්ගේ දායකත්වය වගේම සියල්ලන්ම එක හා සමාන විය යුතු බව වටහා ගන්නවා. ඒ වගේම ගෞරවය පිළිබඳවත් මුල්ම අවබෝධය ලැබෙන්නේ පාසලෙන්" තුෂාර් පවසනවා. තුෂාර් කපූර් තවමත් අවිවාහකයෙකි. තනි මාපියෙකු වීම සම්ප්‍රදාය නොවුනද  ඔහු අනුගමනය කළේ එම ක්‍රමයයි.