ජනපති-අගමැති වෙනුවෙන් ද නිවුස් පේපර් විශේෂ දැක්මක්

ජූලි 2, 2020
 
 
ද නිවුස් පේපර් චිත්‍රපටය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනපතිතුමන් වෙනුවෙන් ඉකුත් දා කොළඹ වන් ගෝල්ෆේස්හි පී.වී.ආර් සිනමා  සංකීර්ණයේදී තිරගත කෙරිණ. මේ අවස්ථාව සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද සහභාගි විය.