පී.වී.ආර්. දැන් විවෘතයි

ජූලි 9, 2020

වන් ගෝල්ෆේස් සංකීර්ණයේ පිහිටි අතිශය සුඛෝපභෝගී පී. වී. ආර්. සිනමා සංකීර්ණයේ සියලුම සිනමාශාලා මේ වන විට සිනමාලෝලීන් වෙනුවෙන් විවෘතව පවතියි. සෞඛ්‍යාරක්ෂක ක්‍රමෝපායන්ට අනුගමනය කරමින් සිනමාලෝලීන්ට මෙහි සිනමාපට රසවිඳීමට හැකියාව තිබේ.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න - නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක