බිල් ගෙවන්න සිතුවම්

ජූලි 16, 2020

මීට දින කිහිපයකට පෙර බොලිවුඩයේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයින් වන තාප්සි පන්නු, හුමා කුරේෂි වැනි අය ජුනි මාසය සඳහා ඉහළ ගිය විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළහ. මේ වන විට ඒ හා සමාන පැමිණිල්ලක් ඇති තවත් නළුවෙකු වන්නේ අර්ෂාඩ් වර්සි ය.

ජනප්‍රිය නළුවකු වුවත් බොහෝ දෙනා නොදන්නා කරුණක් නම් ඔහු දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියකු බවයි. ඔහුගේ විනෝදාංශය වන්නේ සිතුවම් කිරීමයි. ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්ඩියා සමඟ මෑතකදී කළ සාකච්ඡාවකදී ද ඔහු ඒ බව සඳහන් කර තිබුණි. දැන් ඔහුට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ ඔහුගේ අසාධාරණ ලෙස ඉහළ ගිය විදුලි බිල ගෙවීමට හැකි වන පරිදි මිනිසුන් වෙත ඔහුගේ සිතුවම් සාධාරණ ලෙස විකිණීමයි. "මගේ විදුලිබිල ගෙවීමට උපකාර කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් මගේ සිතුවම් මිලදී ගන්න" ඔහු ට්විටර්හි සටහනක් තැබුවේය. කෙසේ වෙතත්, අර්ෂාඩ් පසුව ට්විටර්හි ඔහුගේ ගැටලුව විසඳී ඇති බව සඳහන් කර තිබුණි. ගැටලුව ඉක්මනින් විසඳා ඇත. ඔබ කළ යුතුව ඇත්තේ ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගැනීම පමණි. ඔබට ස්තුතියි" එහි සඳහන් විය.