ශ්‍රී ලාංකේය ගේය පද රචකයන්ට නව සංගමයක්

ජූලි 16, 2020

ශ්‍රී ලාංකේය ගේය පද නිර්මාණවේදීන්ගේ එකමුතුවක් තුළින් නිර්මාණ අයිතීන් සුරැකීම හා ඔවුන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා අභිනව සංගමයක් බිහි කිරීමට ගායන ශිල්පී කීර්ති පැස්කුවල්ගේ සංවිධානයෙන් යුතුව කටයුතු යොදා ඇත. මහ සභා හමුව සහ නිලධාරි මණ්ඩලය තෝරා පත් කර ගැනීම 2020 ජූලි 31 වන දින පෙරවරු 9.30 කොළඹ නව නගර ශාලාවේදී සිදු කෙරේ.

එදිනට පැමිණෙන ලෙස සියලුම ප්‍රවීණ, වෘත්තීය, යොවුන් හා නව පරපුරේ ගේයපද නිර්මාණවේදීන් වෙත විවෘතව ආරාධනය කර සිටී.

මෙම සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා නව පරපුර සුදුසුකම් ලබන්නේ සම්මානයෙන් පිදුම් ලද එක් ගීතයක්, ජාතික තලයේ ජනප්‍රියත්වයට පත් එක් ගීතයක් හෝ, විද්‍යුත් නාළිකා තුළින් ප්‍රචාරය වූ ගීත පහක් රචනා කර ඇති ගේය පද රචක රචිකාවන්ට පමණි.