ගණිතයට එදිරිව මාතෘත්වය ශකුන්තලා දේවි

ජූලි 23, 2020

විද්‍යා බාලන්ගේ නවතම චිත්‍රපටය ශකුන්තලා දේවි පූර්ව ප්‍රචාරකපටය පසුගියදා නිකුත් විය. විද්‍යා බාලන්, සන්යා මල්හෝත්‍රා, අමිත් සාද් සහ ජිෂු සෙන්ගුප්තා රංගනයෙන් දායක වන සකුන්තලා දේවි ජූලි 31 සිට අමේසන් ප්‍රයිම් වීඩියෝ ඔස්සේ නිකුත් කිරීමට නියමිව ඇත. මානව පරිගණකය ලෙසින් විරුදාවලි ගත් ඉන්දීය ගණිතඥ ශකුන්තලා දේවිගේ චරිතාපදානය ගෙන එන මෙහි, ලන්ඩනයට ගොස් තම අභිලාෂයන් සපුරා ගැනීමේදී ඇයගේ ජීවිතයට ගණිතය සහ මාතෘත්වය බලපෑම් කරන අයුරු දැක්වේ.

මෙහි ශකුන්තලා දේවිගේ දියණියගේ චරිතයට පණ පොවන්නේ දන්ගාල් චිත්‍රපටයෙන් ඔබ හමුවට පැමිණි සන්යා මල්හෝත්‍රා විසිනි.ශකුන්තලා දේවි රඟපෑම පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් විද්‍යා බාලන් පවසා සිටින්නේ, ශකුන්තලා දේවිගේ ලෝකයට පිවිසීම ප්‍රීතිදායක මෙන්ම බිය උපදවන සුලු වූ බවයි. ශකුන්තලා දේවි අනුරාධා මෙනොන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයකි.