සංස්ථාවෙන් සිනමාශාලාවලට අතහිත

ජූලි 23, 2020

කොරෝනා වසංගතය නිසා යම් අර්බුධකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති සිනමාශාලා යළි නඟා සිටුවීමේ අරමුණින් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සංවර්ධන අරමුදල හරහා ණය මුදලක් ලබාදීමේ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබේ. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ තුනක උපරිමයකට යටත්ව 4% පොලී අනුපාතයකට වාරික 02-24 දක්වා මෙය ලබා දේ. එහි පළමු අදියර ඉකුත් අඟහරුවාදා ආරම්භ කෙරුණේ චිත්‍රපට සංස්ථා සභාපති ජයන්ත ධර්මදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. දියතලාව රීගල්, කටුනායක රූ, දන්කොටුව නීලා සහ කන්තලේ වැලන්ටයින් යන සිනමාශාලා සඳහා මෙකී ණය මුදල ලබාදෙන ලදි.