මෙවර රස මොහොතට අලුත් රසයක්

ජූලි 23, 2020

මෙම මස 25 වැනිදා සවස 3ට ජාතික නාළිකාවේ විකාශය වන රස  මොහොත වැඩසටහනට සහභාගී වන්නේ වෛද්‍ය රනිල් ජයසේන, මාධනි ජයසේන, හිරුෂි ජයසේන, සමන්ත පෙරේරා සහ නවරත්න ගමගේ යන කලාකරුවෝය. තිලිණ තුෂාර වැඩසටහනේ සංගීතය මෙහෙයවනු ලබයි. අචලා කරුණාරත්න රස මොහොතේ නිවේදිකාවයි.