සංස්ථා ඩිප්ලෝමාව අද සවස මුඛ්‍ය දේශනය රවීගෙන්

ජූලි 30, 2020

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සිනමාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානෝත්සවය මෙම මස 30 වැනිදා එනම් අද සවස ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේදී පැවැත්වේ. බුද්ධ ශාසන සහ  ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර, ප්‍රවීණ රංගධර රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය, දම්මිත් ෆොන්සේකා මෙදින ප්‍රධාන ආරාධිතයන් වශයෙන් සහභාගී වනු ඇත. මුඛ්‍ය දෙසුම ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය විසින් සිදු කරනු ලබයි. මෙහි උපදේශනය චිත්‍රපට සංස්ථා සභාපති ජයන්ත ධර්මදාසගෙනි.