ශ්‍රැතිගේ කැමැත්ත

අගෝස්තු 6, 2020

ශ්‍රැති හසන් යනු තමාට රූපලාවණ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීමේ සැත්කම් කර ඇති බව පිළිගැනීමට කිසි විටෙකත් පසුබට නොවූ නිළියකි. මෑතකදීත් ඇය සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සහ රූපලාවණ්‍ය ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව කතා කළාය. නමුත් ඇයගේ නාසය කැඩී ඇති බවත් එය දැනෙන හා පෙනෙන ආකාරයට ඇය අකැමති වූ බවත් පැවසුවාය. ප්ලාස්ටික් සැත්කම මගේ පෞද්ගලික තේරීමක් ඇය පවසන්නීය.

ශ්‍රැතී ප්ලාස්ටික් සැත්කම් ප්‍රවර්ධනය නොකරන නමුත් එය තෝරා ගැනීම පුද්ගලයෙකුගේ තේරීමක් බවද සඳහන් කර සිටියි. ඔබට කිසිම දෙයකට ගැළපීමක් අවශ්‍ය නැත. ඔබ කළ යුතු දේ කරන්න. නමුත් තම ගමන ගැන අවංක විය යුතුයි ශ්‍රැතිගේ අදහසයි.